02.05.18
LIFE+ projekts “Putni Ādažos” aicina tiešraidē vērot zaļās vārnas ligzdošanu

Kameras ir uzstādītas pie zaļās vārnas būra Ādažu militārajā poligonā. Te ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām. Poligona centrālajā daļā atrodas Baltijas valstīs lielākais virsāju komplekss, kur sastopami daudzi reti un īpaši aizsargājami putni - zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, pupuķis u.c. Tiešraidi no zaļās vārnas būra nodrošina Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekts “Putni Ādažos”. Adreses uz tiešsaistes kanāliem atrodamas mājaslapā www.putniadazos.lv

“No Āfrikas dienvidiem zaļās vārnas Latvijā atgriežas maija sākumā. Olu dēšana parasti notiek maija beigās, jūnija otrajā pusē šķilas mazuļi. Zaļās vārnas putnēni ligzdā uzturas gandrīz mēnesi, kas ir krietni ilgāks laiks nekā citiem līdzīga izmēra putniem”, stāsta projekta “Putni Ādažos” lauka darbu koordinatore Ieva Mārdega, kas zaļo vārnu gaitām seko līdzi gandrīz divdesmit gadus.

Šis būs jau trešais gads, kad tiešraidē ir iespējams vērot notikumus zaļās vārnas būrī. Pērn pavasarī būri bija izvēlējies tītiņu pāris, taču zaļās vārnas tēviņš ar gredzenu [AL] tītiņus “izlika no mājas”. Diemžēl zaļās vārnas tēviņš nevienu mātīti tā arī nepārliecināja ligzdot šajā būrī. Tomēr visu vasaru līdz augusta vidum viņš pieskatīja būri, un to regulāri apciemoja arī citas zaļās vārnas, kopā vismaz 12 dažādi putni.

Zaļās vārnas Ādažu poligonā sāka ligzdot 2007. gadā, kad Latvijas Ornitoloģijas biedrība tur izvietoja piemērotus būrus. Piemērotu ligzdvietu trūkums ir viens no iemesliem zaļo vārnu skaita sarukumam Latvijā. Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus skaidro: “Zaļā vārna, kas kādreiz Latvijā bija bieži sastopama, nu kļuvusi par vienu no apdraudētākajām sugām. Zaļās vārnas aizsardzībai veltāmas īpašas rūpes, tostarp saglabājot šīs sugas dzīvotnes Ādažu poligonā un citur. Ceram, ka personīga ielūkošanās zaļās vārnas dzīvē mudinās iedzīvotājus rūpēties par šo dabas dārgumu, kas Latvijā vēl sastopams”. 

Interneta tiešraidi no zaļās vārnas būra īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs un Latvijas Ornitoloģijas biedrība Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekta „Putni Ādažos” laikā. Tiešraidi atbalsta Aizsardzības ministrija. Būrī novērojamās dabas norises aicinām komentēt portāla Dabasdati.lv forumā.

Informāciju sagatavoja:

Arta Krūmiņa, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Par LIFE+ projektu “Putni Ādažos”

Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar partneriem – Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi. Projekta norises vieta ir aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži”, kas iekļauts Eiropas vienotajā dabas teritoriju tīklā NATURA 2000. AAA “Ādaži” teritorija 80% pārklājas ar Ādažu militāro poligonu. Projekta mērķis ir atjaunot retu putnu ligzdošanas un barošanās vietas, izglītot teritorijas lietotājus un apmeklētājus par dabas vērtībām, kā arī veicināt sadarbību starp militāro NATURA 2000 vietu apsaimniekotājiem. Uzzini vairāk www.putniadazos.lv