30.05.17
Ādažu militārajā poligonā Vides dienā iepazīsies ar retu naktsputnu – vakarlēpi

Šā gada 2. jūnijā Ādažu militārā poligona Vides dienā jaunsargi, jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja un militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji iepazīs Eiropā retu naktsputnu – vakarlēpi un citus krēslas laikā aktīvus lidojošus dzīvniekus.

Vakarlēpim dienā patīk uzturēties siltās, saulainās vietās, bet naktī tas dodas lidojošu kukaiņu medībās, lidojot klusi kā pūce. Ādažu militārajā poligonā vakarlēpji dzīvo virsājos, Rampas purvā, skrajos priežu mežos un izcirtumos. Te ligzdo līdz pat 67 pāriem šo putnu. Diemžēl vakarlēpju skaits lielākajā daļā Eiropas samazinās, vairākās valstīs, tajā skaitā Latvijā, tas iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Lielāko daļu Ādažu militārā poligona klāj aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži”. Šeit no 2014. līdz 2017. gadam LIFE+ projekta “Putni Ādažos” ietvaros atjauno 1620 hektārus virsāju, mežu un purva – dzīvesvietas vakarlēpim un citām Eiropā retām putnu sugām.

Vides dienā jeb pareizāk – naktī – notiks ekskursijas dabā, kuras laikā ornitologi Viesturs Lārmanis un Aivars Petriņš pastāstīs par pasākuma galveno varoni – vakarlēpi. Vakarlēpja barību – naktstauriņu sugas palīdzēs noteikt entomologi Voldemārs Spuņģis un Uģis Piterāns, savukārt ar naktī aktīvajiem lidojošajiem zīdītājiem – sikspārņiem iepazīstinās dabas eksperti Gunārs Pētersons un Viesturs Vintulis. Nacionālo bruņoto spēku karavīri ļaus apskatīt Ādažu poligona militārajās mācībās izmantoto tehniku.

Vides dienu Ādažu militārajā poligonā organizē Eiropas Savienības LIFE+ programmas atbalstītais projekts „Putni Ādažos” jeb „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”” sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju.

Papildu informācija:

Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Putni Ādažos” laikā no 2014. līdz 2017. gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”, kura lielāko daļu aizņem Ādažu poligons, 1620 ha platībā atjauno virsājus, boreālo mežu un augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei. Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar partneriem – Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000 un ir putniem starptautiski nozīmīga vieta. Ādažu militārajā poligonā jau gandrīz 100 gadus notiek militārās mācības. Izbraukāšana ar militāro tehniku, spridzināšana un bieži ugunsgrēki poligonā radījuši klaju, Latvijai unikālu virsāju un smiltāju ainavu. Šeit mājvietu atradušas daudzas Eiropā retas dzīvnieku un augu sugas un to saglabāšanai 2004.gadā nodibināts aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”, kas aizņem 10 150 ha platību.

Vakarlēpji ir saistīti ar skrajiem priežu mežiem, virsājiem un purvu malām mazauglīgos apstākļos. Pirmatnīgos laikos šādus apstākļus uzturēja dabiskie ugunsgrēki, kas mūsdienās tiek sekmīgi ierobežoti. Tradicionālās zemkopības laikā vakarlēpji ligzdoja arī mazauglīgākās ganībās un pļavās, noganītās mežmalās. Tolaik ainavā bija daudz vairāk mājlopu un bagātāka ar tiem saistītā kukaiņu pasaule. Gan dabiskie ugunsgrēki, gan tradicionālā zemkopība ir tikpat kā izzuduši, attiecīgi samazinās vakarlēpjiem piemērotā dzīves telpa un barības daudzums, līdz ar to sarūk arī sugas populācija.

Latviešu valodā vakarlēpim zināmi vēl vismaz 17 citi nosaukumi, kas liecina, ka tas ir bijis tautā labi zināms putns. Tas ir minēts Latvju dainās un daudzām tautām par to ir dažādi mīti. Vispopulārākais no mītiem ir ticējums, ka vakarlēpis naktīs slauc kazas vai govis. Pat tā ģints latīniskais nosaukuma Caprimulgus tulkojums ir – kazu slaucējs. Visticamākais šāda asociācija radusies no tā, ka vakarlēpji bieži medī mēslu vaboles un citus ar lopiem saistītus kukaiņus kūts vai nakts ganību apkārtnē.

Informācija presei, 30.05.2017. Ādažu militārajā poligonā Vides dienā iepazīsies ar retu naktsputnu – vakarlēpi (PDF, 142 KB)