06.01.16
Virsāju atjaunošanai veic augsnes virskārtas noņemšanu

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" un Ādažu militārā poligona virsājos 2015. gada rudenī un ziemā - līdz sasala zeme un parādījās sniega sega - veica augsnes virskārtas noņemšanu. Šīs Latvijā inovatīvās dabas apsaimniekošanas metodes izmantošanas mērķis ir izveidot daudzveidīgu, dabisku virsāja mozaīku.

Noņemot augsnes virskārtu, virsājā veidojas atklātu smilšu laukumi. Smiltīs var ieaugt tie retie augi, kas nespēj konkurēt ar spēcīgākiem, piemēram, iesirmā kāpsmildzene un mazais mārsils. Smilšanajos laukumos sastopami reti kukaiņi - garlūpas racējlapsene un raibspārnu smiltājsisenis un tajos barību meklē Eiropā retā stepes čipste un Latvijā īpaši aizsargājamais pupuķis. 

Smilšu laukumi

Augsnes virskārtu noņem ar traktoru, kas īpaši aprīkots ar frontālo iekrāvēju ar kausu, virsāja gabalos, kas pārsvarā mazāki par vienu hektāru - 0,1 līdz 1,7 ha. Pirms tam Nacionālo bruņoto spēku sapieri teritorijas attīrīja no nesprāgušās munīcijas. 2015. gadā augsnes virskārtas noņemšana veikta pavisam 1,43 ha platībā. No munīcijas ir attīrīti vēl 5,91 ha, kuros augsnes virskārtas noņemšanu veiks 2016. gada pavasarī - vasarā.

Projektā pavisam plānots veikt augsnes virskārtas noņemšanu 20 ha platībā. 

Lai gan Latvijā inovatīva, citur Eiropā tā ir ierasta virsāju apsaimniekošanas metode, ko gadiem izmanto Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē un citās valstīs.