16.03.16
Sausās koksnes daudzuma palielināšana mežā

Šā gada ziemā LIFE+ projekts "Putni Ādažos" sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem veica sausās koksnes daudzuma palielināšanu aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" mežu apgabalos, kuros šogad veiks zemsedzes dedzināšanu.

Atbilstoši meža biotopu eksperta ieteikumiem, izmantojot trīs metodes - koku mizas noņemšanu, nozāģēšanu un spridzināšanu, sausās koksnes daudzums palielināts septiņos dedzināšanai paredzētajos meža gabalos ar kopējo platību 10,1 hektāri. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra Vides nodaļas darbinieki vairāk nekā 10 kokiem noņēma mizu līdz koksnei visapkārt kokam - gan veidojot gredzenveidīgu apmali, gan noņemot mizu līdz sakņu daļai - un vairāk nekā 30 koku nozāģēšanu. Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Kājnieku brigādes Kaujas atbalsta bataljona Inženiertehniskā rota veica 18 koku spridzināšanu. Lietojot dažādas metdodes, mežā tiek radīta daudzveidīga sausā koksne - guļoši un stāvoši koki, kas meža zemsedzes dedzināšanas laikā apsvils un turpmāk kalpos par mājvietu retām kukaiņu, ķērpju, sūnu un sēņu sugām. Ar sausajā koksnē atrodamajiem kukaiņu kāpuriem barosies dzeņi, bet ar sauso koksni saistītās vaboles kalpos par barību zaļajai vārnai.      

Sagatavošanās darbi un meža zemsedzes dedzināšana tiek veikta projekta C.4 aktivitātes "Biotopa "Veci vai dabiski boreāli meži (9010*) atjaunošana" ietvaros. Aktivitātes ietvaros paredzēts atjaunot pavisam 20 ha vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*), izmantojot kontrolēto zemsedzes dedzināšanu. Darbs tiks veikts saskaņā ar rīcības plānu, ko ir izstrādājis LIFE+ projekts "Putni Ādažos" sadarbībā ar Valsts meža dienestu un Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Kopējo 20 ha platību paredzēts dedzināt septiņu atsevišķu pasākumu laikā, no kuriem katrs ilgs vienu dienu. Atbalstu no gaisa nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku helikopters, kas nodrošinās uzraudzību un uguns dzēšanu, ja tā būtu nepieciešama.

Boreālo mežu pastāvēšana un atjaunošanās dabiski saistīta ar meža ugunsgrēkiem, kas novērš biezas zemsedzes veidošanos, ļauj iesēties jaunajām priedēm un veidot dažāda vecuma koku audzes. Saimnieciskajos mežos uguns ietekmei daļēji var pielīdzināt kailcirtes. Aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" šobrīd meži netiek izmantoti mežsaimniecībā, un tā kā tajos notiek tikai taktiskās militārās mācības, nav arī ugunsgrēku. Tādēļ nenotiek meža dabiskā atjaunošanās. Projekta laikā izmantotā kontrolētā dedzināšana aizstās šos dabiskos traucējumus. Tas ilgtermiņā veicinās jaukta vecuma priežu audžu veidošanos, bet īstermiņā radīs labākus barošanās apstākļus zaļajai vārnai. Kontrolētā dedzināšana Latvijā ir jauna metode, tomēr citur Eiropā, it īpaši Skandināvijā, to veic jau vairākus gadu desmitus un ir uzkrājusies pieredze un zināšanas metodes izmantošanā, kā arī redzami tās pozitīvie efekti.

Foto un video: Ieva Mārdega