16.11.16
Izdots albums "Dabas skaņas Ādažu poligonā"

Šā gada septembrī LIFE+ projekts "Putni Ādažos" izdevis albumu "Dabas skaņas Ādažu poligonā". Tajā ietvertas poligona virsājiem un mitrājiem raksturīgās dzīvnieku sugas un skaņu ainavas.

Ierakstos dzirdamas gan projekta "mērķa" sugas - Eiropā īpaši aizsargājamais sila cīrulis, stepes čipste, vakarlēpis, rubenis, zaļā vārna, gan citi poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" sastopami putni - pupuķis, dzērve, mazais dūkuris, mērkaziņa, ormanītis, grieze, ķikuts, paipala, svītrainais ķauķis un dārza stērste. Albumā iekļauti arī abinieku balsu ieraksti - zaļās un dīķa vardes, smilšu krupis un brūnais varžukrupis - šis ieraksts īpašs ar to, ka važkrupja balss fiksēta zem ūdens. Dzirdamas arī poligonā mītošas kukaiņu sugas - zemesvēzis, parkšķis un medus bite un sešas galvenokārt pavasarī ierakstītas skaņu ainavas. 

Visi skaņu ieraksti veikti savvaļā Ādažu poligona teritorijā. Tie nesatur mākslīgus īsinājumus, iestarpinājumus vai pārklājumus ar citām skaņām. Ierakstītie dzīvnieki nav provocēti vai citādi īpaši traucēti.

Albums izdots 1000 eksemplāros un tiks izplatīts LIFE+ projekta "Putni Ādažos" un Aizsardzības ministrijas pasākumos.

Skaņu ieraksti: © Edmunds Račinskis (2013-2016)
Dizains: Ilze Ķuze
Teksts: LIFE+ projekts "Putni Ādažos"
Izdevējs: @ Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2016
Aptuvens CD skanēšanas ilgums 69:01

Albuma buklets (PDF, 9 MB)

Daļu no albumā ietvertajiem dabas skaņu ierakstiem piedāvājam noklausīties LIFE+ projekta "Putni Ādažos" mājas lapā: http://putniadazos.lv/lv/audio