16.09.16
Filma "Videi draudzīgs karavīrs" iepazīstina ar vides aizsardzību Ādažu poligonā

Šā gada septembrī LIFE+ projekta "Putni Ādažos" ietvaros noslēdzies darbs pie filmas "Videi draudzīgs karavīrs" izstrādes.

"Videi draudzīgs karavīrs" ir izglītojoša filma par vides aizsardzības prasībām militāro mācību laikā Ādažu poligonā. Poligons ir intensīvi izmantota Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto spēku mācību teritorija, kurā militārie treniņi notiek jau gandrīz 100 gadus. Vienlaikus te rodamas unikālas dabas vērtības - virsāju un smiltāju klajumos, tīrajos ezeros un vecajos mežos sastopama zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, smilšu krupis, meža silpurene un daudzas citas Eiropā retas sugas, kuru saglabāšanai nodibināts aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži".

Filmas laikā rūdīta karavīra Ziedoņa Ločmeļa vadībā Garkalnes jaunsargi iepazīstas ar "Ādažu" dabas vērtībām un to aizsardzību, videi draudzīgu ierakumu veidošanu un maskēšanās materiālu vākšanu, pārvietošanos teritorijā, rīcību noplūdes un ķīmiskas avārijas gadījumā, atkritumu šķirošanu, elektroenerģijas un ūdens resursu taupīšanu ikdienā. Filmas ievadvārdus saka Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

Pusstundu garā filma paredzēta karavīriem, kas uzturas un piedalās militārajās mācībās Ādažu poligonā. Tā ir latviešu valodā ar subtitriem latviešu un angļu valodās, izdota DVD formātā 200 eksemplāros un pieejama elektroniski Latvijas Armijas YouTube kanālā.

Darbs pie filmas ilga gandrīz gadu, to veica producējošā kompānija Vides Filmu Studija.

Scenārija autors, režisors un montāžas režisors: Sandijs Semjonovs
Militārais konsultants un filmas narators: Ziedonis Ločmelis
Operators: Māris Maskalāns, Uldis Jancis
Operatora asistents un aero kadru operators: Miks Ramāns
Skaņu operators: Arvīds Ceļmalis
Komponists: Egons Kronbergs
Skaņu režisors: Artis Dukaļskis
Krāsu korekcija un māsterings: Krišs Roziņš
Grafika: Uldis Janpavlis
DVD dizains: Katrīna Vasiļevska
Tulks: Rita Garnizone
Izpildproducents: Agne Skane, Jolanta Liepiņa
Producents: Uldis Cekulis