20.05.16
Apstiprināts aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības plāns

Šā gada 26. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” (AAA “Ādaži”) dabas aizsardzības plānu 2015.-2025. gadam. Plānu LIFE+ projekta “Putni Ādažos” ietvaros izstrādāja Latvijas Ornitoloģijas biedrība, piesaistot dabas ekspertu komandu – putnu, zīdītāju, abinieku un rāpuļu, bezmugurkaulnieku, virsāju un zālāju, mežu, purvu un saldūdeņu pētniekus.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā, 2014. un 2015. gadā, biotopu speciālisti AAA “Ādaži” uzkartēja visus Eiropā aizsargājamos biotopus, un sugu speciālisti apsekoja teritoriju ar mērķi konstatēt reto sugu atradnes. Balstoties uz ekspertu ieteikumiem un sadarbībā ar plāna izstrādes uzraudzības grupu, AAA “Ādaži” ir pārstrādāts zonējums, padarot to viengabalaināku un vieglāk uztveramu un tā atvieglojot militāro mācību plānošanu.

Virsājs ar smilšu laukumiem. Foto: Ieva Mārdega

Dabas aizsardzības plānā iekļauts visaptverošs dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumu plāns, kas detalizēti norāda nepieciešamās aktivitātes un atbildīgās organizācijas – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Nacionālie bruņotie spēki, Dabas aizsardzības pārvalde, Ādažu un Sējas novadu pašvaldības, VAS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Sagatavots arī projekts teritorijas individuālajiem dabas aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumiem.

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts paplašinātajai AAA “Ādaži” teritorijai. 2011. gadā “Ādažu” teritorija pieauga no 6131 ha uz 10 150 ha, tai pievienojot blakus esošās mežu platības un Rampas purvu, kas ir nozīmīgas aizsargājamu putnu sugu dzīvesvietas.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi uzraudzīja pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Ādažu novada būvvaldes, Sējas novada domes, Valsts vides dienesta, Valsts meža dienesta, VAS „Latvijas valsts meži”, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Mednieku asociācijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Plānam veica sabiedrisko apspriešanu ar Sējas un Ādažu novadu iedzīvotājiem.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības plāns, (PDF, 4,4 MB), 2016

Pielikumi (JPG):

Zemes lietošanas veidi: 1, 2, 3, 4

Īpašumi: 1, 2, 3, 4

Biotopi: 1, 2, 3, 4

Zonējums

Apsaimniekošanas pasākumi: 1, 2, 3, 4

Apsaimniekošanas pasākumi abiniekiem un rāpuļiem