28.09.16
Ādažu militārajā poligonā Vides dienā iepazīs boreālo mežu

Šā gada 30. septembrī Ādažu militārā poligona Vides dienā jaunsargi, jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja un militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji iepazīs skuju koku meža veidu - boreālo mežu un tā dabas vērtības.

Ādažu poligonā jau gandrīz 100 gadus notiek militārās mācības, taču saimnieciskā darbība, tajā skaitā mežsaimniecība, tajā bijusi ierobežota. Šie neparastie apstākļi palīdzējuši lielās platībās saglabāties priežu mežiem ar dažāda vecuma koku audzēm, lielu dimensiju kokiem, arī stāvošiem un guļošiem sausiem kokiem – stumbeņiem, sausokņiem un kritalām, kas kalpo par mājvietām retām kukaiņu, ķērpju, sūnu un sēņu sugām. Boreālo mežu pastāvēšana un atjaunošanās saistīta ar meža ugunsgrēkiem. Tādēļ tiem ir labvēlīga uguns ietekme – nelieli meža ugunsgrēki, kas rodas militāro mācību rezultātā, vai pat pielietojot īpašu apsaimniekošanas metodi - kontrolēto zemsedzes dedzināšanu, ko veic ugunsdzēsēju uzraudzībā.

Foto: Ieva Mārdega

Vides dienā notiks ekskursija dabā, kuras laikā dabas eksperte Sandra Ikauniece pastāstīs par boreālā meža dabas vērtībām un uguns ietekmi uz šo meža veidu, kukaiņu pētnieks Voldemārs Spuņģis aicinās iepazīt boreālajā mežā sastopamos kukaiņus, bet sēņu pētniece Inita Dāniele palīdzēs noteikt sēņu sugas. Nacionālo bruņoto spēku karavīri ļaus apskatīt Ādažu poligona militārajās mācībās izmantoto tehniku.

Vides dienu Ādažu militārajā poligonā organizē Eiropas Savienības LIFE+ programmas atbalstītais projekts „Putni Ādažos” jeb „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”” sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju.

          

Buklets "Boreālais mežs" (PDF, 7,9 MB), 2016