03.06.15
Starptautiskā konferencē diskutēs par dabas aizsardzību militārās teritorijās

No 27. līdz 28.maijam Latvijas Kara muzejā notiks starptautiska konference „No traucējumiem atkarīgu sugu un dzīvotņu apsaimniekošana militārajos poligonos”, kurā diskutēs par dabas aizsardzību militārās teritorijās.

Konferences laikā pārstāvji no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Latvijas botāniķu biedrības iepazīstinās ar dabas vērtībām un veiktajiem dabas apsaimniekošanas pasākumiem aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži”, no kura lielāko daļu aizņem Ādažu poligons.

Pasākumā piedalīsies militārie un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji no 13 Eiropas valstīm, kā arī ASV armijas Eiropā.

Lietuvas, Polijas un Francijas lektori stāstīs par pieredzi reto putnu sugu saglabāšanā militārajās teritorijās, savukārt Vācijas, Dānijas un Somijas bruņoto spēku pārstāvji iepazīstinās ar metodēm, ar kurām apsaimnieko no traucējumiem atkarīgās dzīvotnes. Tāpat notiks pieredzes apmaiņa par sadarbības un komunikācijas jautājumiem. Konferences dalībniekus iepazīstinās ar Ādažu poligonu.

Savukārt 26.maijā konferences dalībnieki piedalās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros rīkotajā konferencē par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 ieviešanu.

Militārie poligoni Eiropā un Ziemeļamerikā nereti kalpo bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Tas skaidrojams ar faktu, ka, neskatoties uz militāro mācību klātbūtni, poligonus maz skar cilvēku ietekme uz dabu – lauksaimniecība, mežsaimniecība, apbūve, tūrisms. Militāro mācību ietekmē – izbraukāšana ar militāro tehniku, spridzināšana un bieži ugunsgrēki – poligonos izveidojas klajas virsāju un smiltāju ainavas, kuros mājvietu rod daudzas apdraudētas augu un dzīvnieku sugas.

Konference tiek rīkota Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra koordinētā projekta „Putni Ādažos” ietvaros ar ES LIFE+ programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Papildu informācija
Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Putni Ādažos” (pilns nosaukums – „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži””) laikā no 2014. līdz 2017. gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” 1620 hektāru platībā atjauno virsājus, mežus un augsto purvu. Tāpat izvērtē militāro mācību ietekmi uz sugām un to dzīvesvietām un izstrādā ieteikumus dabai draudzīgai militāro mācību plānošanai.  Projektā ietvaros norisinās arī dažādi karavīru un plašākas sabiedrības izglītošanas pasākumi. Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi, līdzfinansē – Latvijas vides aizsardzības fonds.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” izveidots 2004.gadā, lielāko daļu no 10 150 hektāru plašās teritorijas aizņem Ādažu poligons. Ādažu virsājs sedz ap 2000 hektārus, to veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi sausā nabadzīgā augsnē un reti augoši koki. Šajā neparastajā vidē mīt Eiropā retas putnu sugas – zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, stepes čipste, brūnā čakste, kā arī reti augi – meža silpurene, plakanstaipeknis; kukaiņi – sarkanspārnu sisenis, skabiozu pļavraibenis; abinieki un rāpuļi – gludenā čūska, smilšu krupis.

Informācija presei, 26.05.2015. Starptautiskā konferencē diskutēs par dabas aizsardzību militārās teritorijās (PDF, 139 KB)