03.06.15
Ādažu militārajā poligonā Vides dienā varēs iepazīt zaļo vārnu un lielo mārsilu zilenīti

Nākamnedēļ, 19. maijā, no plkst.10 Ādažu militārajā poligonā norisināsies Vides diena, kurā jaunsargi, Sējas novada skolēni, militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji iepazīs poligona dabas retumus – zaļo vārnu un lielo mārsilu zilenīti.

Vides diena sniedz iespēju ielūkoties citkārt slēgtajā Ādažu militārā poligona teritorijā un iepazīt tās neparasto vidi un dabas vērtības. Pasākuma laikā dabas un militārie eksperti iepazīstinās ar zaļās vārnas barošanās un ligzdošanas paradumiem, kā arī ar šā gada kukaini – lielo mārsilu zilenīti. Interesenti varēs aplūkot arī militāro tehniku.

Ādažu militārajā poligonā jau gandrīz 100 gadus tiek rīkotas militārās mācības. Izbraukāšana ar militāro tehniku, spridzināšana un bieži ugunsgrēki poligonā radījuši klaju, Latvijai unikālu virsāju un smiltāju ainavu. Ap divus tūkstošus hektāru plašajā virsājā mājvietu atradušas daudzas retas dzīvnieku un augu sugas, un to saglabāšanai 2004.gadā nodibināts aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”.

Zaļā vārna ir pasaulē apdraudēta putnu suga. Kādreiz Latvijā parasta, šobrīd tā mūsu valstī sastopama tikai Pierīgas mežos – aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži” un dabas liegumā „Garkalnes meži” ligzdo 25 pāri zaļo vārnu. Šim putnam nepieciešama vide ar atklātiem laukiem, kas kalpo par kukaiņu medību vietām un koku puduriem,kur atrast dobumainus kokus ligzdošanai.

Lielais mārsilu zilenītis ir Eiropā aizsargājama dienas tauriņu suga. Latvijā šis koši zilais tauriņš mājo galvenokārt Piejūras zemienē, klajās un sausās ainavās – pelēkajās kāpās, smiltāju zālājos, virsājos ar mārsiliem.

Vides dienu organizē Eiropas Savienības LIFE+ programmas atbalstītais projekts „Putni Ādažos” jeb „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”” sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju.


Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai!
Mediju pārstāvjus aicinām pieteikties dalībai pasākumā līdz šā gada 15. maijam, rakstot uz e-pastu: ilze.kuze@vamoic.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 28632314. Tiks nodrošināts transports no Aizsardzības ministrijas, Kr.Valdemāra ielas 10/12 un atpakaļ. Autobuss pasākuma dienā aties plkst.9. Pieteikumā lūdzam norādīt, ka izmantosiet šo transportu.

Papildu informācija
Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Putni Ādažos” laikā no 2014. līdz 2017. gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”, kura lielāko daļu aizņem Ādažu poligons, 1620 ha platībā atjauno virsājus, mežus un augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei. Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar partneriem – Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000 un ir putniem starptautiski nozīmīga vieta. Ādažu militārajā poligonā jau gandrīz 100 gadus notiek militārās mācības. Izbraukāšana ar militāro tehniku, spridzināšana un bieži ugunsgrēki poligonā radījuši klaju, Latvijai unikālu virsāju un smiltāju ainavu. Šeit mājvietu atradušas daudzas Eiropā retas dzīvnieku un augu sugas un to saglabāšanai 2004.gadā nodibināts aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”, kas aizņem 10 150 ha platību.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra un Nacionālo bruņoto spēku paveiktais darbs aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” apsaimniekošanā šogad izvirzīts Eiropas dabas aizsardzības konkursa „Natura 2000 balva” finālā, uzsverot paveikto darbu Eiropā retas un aizsargājamas dzīvotnes – klaja virsāja uzturēšanā. Līdz šā gada 6.maijam arī ikviens Latvijas iedzīvotājs varēja atbalstīt Latvijas finālistu sabiedriskajā balsošanā, ar kuras palīdzību noteikts Eiropas Pilsoņu balvas ieguvējs. „Natura 2000 balvas” un Eiropas Pilsoņu balvas ieguvēji tiks paziņoti šā gada 21.maijā apbalvošanas ceremonijā Briselē. Šobrīd zināms, ka sabiedriskajā balsošanā no visas Eiropas saņemts ap 24 900 balsu.
 

Informācija presei, 12.05.2015. Ādažu militārajā poligonā Vides dienā varēs iepazīt zaļo vārnu un lielo mārsilu zilenīti (PDF, 140 KB)
Pasākuma programma, 12.05.2015. (PDF, 1 MB)