15.04.15
Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” izvirzīts konkursa „Natura 2000 balva” finālā

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”, kura lielāko daļu aizņem Ādažu poligons, izvirzīts Eiropas dabas aizsardzības konkursa „Natura 2000 balva” finālā, uzsverot paveikto darbu Eiropā retas un aizsargājamas dzīvotnes – klaja virsāja apsaimniekošanā.

No 2010. līdz 2014. gadam, regulāri cērtot un pļaujot, kā arī kontrolēti dedzinot, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem atjaunojuši un apsaimniekojuši 1030 hektārus virsāju. Tas ļauj Ādažu virsājā pastāvēt daudzām Eiropā retām augu un dzīvnieku sugām, piemēram, zaļajai vārnai, rubenim, stepes čipstei, smilšu krupim un meža silpurenei.

Par Eiropas "Natura 2000 balvu” šogad cīnās 23 finālisti. Tie izvēlēti no 90 pieteikumiem, kuri saņemti no Apvienotās Karalistes, Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Spānijas, Ungārijas un Vācijas. Konkursa mērķis ir izvērtēt Eiropas Savienības dalībvalstu sasniegumus dabas daudzveidības aizsardzībā.

Finālistus vērtēs žūrija un balvas ieguvēji katrā no piecām kategorijām – dabas aizsardzība, sociāli ekonomiskie ieguvumi, komunikācija, interešu saskaņošana un pārrobežu sadarbība – tiks paziņoti "Natura 2000" dienā 21. maijā. Sabiedriskajā balsošanā tiks noteikts Eiropas Pilsoņu balvas ieguvējs.

Atbalstīt Latvijas finālistu „Natura 2000 balvas” konkursā iespējams, nobalsojot līdz 6.maijam: http://ej.uz/r2rz.
 

Informācija redakcijām

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” izveidots 2004.gadā, lielāko daļu no 10 150 hektāru plašās teritorijas aizņem Ādažu militārais poligons. Poligonā jau gandrīz 100 gadus tiek rīkotas militārās mācības un izbraukāšana ar militāro tehniku, spridzināšana un bieži ugunsgrēki teritorijā radījuši klaju, Latvijai unikālu virsāju un smiltāju ainavu. Ādažu virsājs sedz ap 2000 hektārus, to veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi sausā nabadzīgā augsnē un reti augoši koki. Šajā neparastajā vidē mīt Eiropā retas putnu sugas – zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, stepes čipste, brūnā čakste, kā arī reti augi – meža silpurene, plakastaipeknis; kukaiņi – sarkanspārnu sisenis, skabiozu pļavraibenis; abinieki un rāpuļi – gludenā čūska, smilšu krupis.

"Natura 2000" ir Eiropas Savienību aptverošs īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tīkls, kas izveidots saskaņā ar ES Putnu un Biotopu direktīvām. Tīklā iekļauts vairāk nekā 27 000 sauszemes un jūras teritoriju. „Natura 2000” mērķis ir nodrošināt Eiropas vērtīgāko un apdraudētāko sugu izdzīvošanu ilgtermiņā.