Stepes čipste. Foto: Jari Peltomäki
 
   

Eiropā aizsargājama putnu suga, iekļauta Eiropas Savienības Putnu direktīvas I pielikumā. Sastopama Eiropas dienvidu un centrālajā daļā, Ziemeļrietumāfrikā, Turcijā, Aizkaukāzā un Centrālāzijā līdz Mongolijai un Ķīnai.


Stepes čipste ir neliels brūnraibs putns ar pagaru asti. Stepes čipste barību – dažādus kukaiņus – meklē, staigājot pa zemi, tādēļ dzīvo vietās, kur ir klajas smiltis un ļoti maz augu – jūrmalas kāpās, lielos karjeros, kā arī Ādažu poligonā. Stepes čipsti visvieglāk pamanīt pēc balss, tā galvenokārt dzied lidojumā vai no kāda paaugstinājuma. Stepes čipstes ligzdu vij uz zemes, ligzda ir labi noslēpta zālē.