Purva tilbīte. Foto: Jari Peltomäki
 
   

Ligzdo Ziemeļeiropā un Krievijā līdz pat Kamčatkai. Ziemo Āfrikā, Indijā, SE Āzijā un Austrālijā. Eiropā aizsargājama putnu suga, iekļauta Eiropas Savienības Putnu direktīvas I pielikumā.


Purva tilbīte ir neliela izmēra bridējputns, kas Latvijā ligzdo galvenokārt augstajos purvos. Ligzda atrodas uz zemes, labi paslēpta, mazuļi ir ligzdbēgļi un ļoti meistarīgi slēpjas no plēsējiem. Purva tilbītes ir migranti, ceļošanas laikā mēdz pulcēties lielākos un mazākos bariņos, tad sastopamas dažādos mitrājos un jūras piekrastē.

Ādažu aizsargājamo ainavu apvidū purva tilbītes ligzdo gan Rampas purvā, gan Ādažu poligona klajumu slapjākās, zāļainās vietās. Ceļošanas laikā sastopami arī vairāku putnu bariņi.