LIFE+ projekts "Putni Ādažos"

Projekts “Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā ”Ādaži””

Norises laiks: 01.11.2013. − 31.08.2018. (Iekļaujot projekta aktivitāšu10 mēnešu pagarinājumu).

Partneri: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, A/S “Latvijas valsts meži” un Sējas novada dome

Finansējums: 1 537 988 EUR

Finansētāji:
50 % − Eiropas Savienības LIFE+ programma
21 % − Latvijas vides aizsardzības fonds
29 % − projekta partneri
 

Projekts “Putni Ādažos” 2013.−2018. gadam aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" atjaunos retu putnu ligzdošanas un barošanās vietas. Projekta laikā apsaimnieko un atjauno dabisko vidi, pētīs militāro mācību ietekmi uz “Ādažu” dabas vērtībām un ierobežos nelikumīgo apmeklētāju piekļuvi  teritorijai. Lai veicinātu atbalstu dabas aizsardzībai, notiks karavīru un sabiedrības izglītošanas pasākumi.