19
Otrdiena,
Maijs
2015
Vides diena "Ādažos"
9:00-14:00
Ādažu poligona bāze
Jaunsargi, vietējie iedzīvotāji, karavīri, dabas eksperti

19. maijā Ādažu militārajā poligonā notika Vides diena, kas bija veltīta retajai zaļajai vārnai un šā gada kukainim - lielajam mārsilu zilenītim.
Pasākumā piedalījās 148 dalībnieki - jaunsargi, Sējas novada skolēni, militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji un žurnālisti.
Ar reto zaļo vārnu un tās dzīvesveidu iepazīstināja ornitologs Edmunds Račinskis, savukārt entomologs Kristaps Vilks rādīja un stāstīja par zaļās vārnas barības objektiem. Entomologs Voldemārs Spuņģis iepazīstināja ar lielo mārsilu zilenīti un tā neparasto dzīvesveidu. Interesenti varēja aplūkot arī militāro tehniku.

Lasi vairāk:
20.05.15. Vides diena pulcē ap 150 dalībnieku
Fotogalerija

27
Trešdiena,
Maijs
2015
Konference par dabas aizsardzību militārajās teritorijās
26.-28.05.
Rīga, Ādažu poligons
Dabas eksperti, militārpersonas

No 26. līdz 28.maijam Rīgā un Ādažu poligonā notika projekta "Putni Ādažos" rīkota starptautiska konference „No traucējumiem atkarīgu sugu un dzīvotņu apsaimniekošana militārajos poligonos”, kurā diskutēja par dabas aizsardzību militārās teritorijās. Konferencē piedalījās 64 dalībnieki - militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji no 13 Eiropas valstīm, kā arī ASV armijas Eiropā.

Fotogalerija
 

04
Ceturtdiena,
Jūnijs
2015
LIFE+ programmas monitora vizīte
04.-05.06.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
LIFE+ programmas monitors, projekta partneru pārstāvji
29
Otrdiena,
Septembris
2015
Pieredzes apmaiņas vizīte Vācijā
29.09.-01.10.
Vilm sala, Vācija
Militāru dabas teritoriju apsaimniekotāji

Proekta "Putni Ādažos" pārstāvji piedalīsies starptautiskā seminārā "Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana militārajos poligonos", ko rīko Vācijas Federālā dabas aizsardzības aģentūra.
Semināra laikā apspriedīs atklātu ainavu apsaimniekošanu aktīvās un bijušās militāro mācību teritorijās (Natura 2000 vietās). Galvenās semināra tēmas:

  • labas prakses piemēri par Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu militārajos poligonos,
  • detalizēts apskats par apsaimniekošanas metodēm, ar kuru palīdību uztur vai atjauno dzīvotnes,
  • detalizēts apskats par apsaimniekošanas problēmām un to risinājumiem,
  • nesprāgušas munīcijas neitralizēšana.

Semināra laikā prezentācijas sniegs starptautiski eksperti. Piemēri no dažādiem Eiropas reģioniem palīdzēs gūt ieskatu dažādos apsaimniekošanas risinājumos un iespējās, lai veiksmīgi īstenotu dabas aizsardzības mērķus militāros poligonos. Trešajā semināra dienā notiks ekskursija uz bijušo militāro poligonu "Wittstock".

Projekta "Putni Ādažos" vadītāja Laura Jukāme semināra laikā sniegs prezentāciju par dabas vērtību apsaimniekošanas metodēm "Ādažu" militārajā poligonā. 

15
Ceturtdiena,
Oktobris
2015
Lekcija par dabas aizsardzību Ādažu poligonā
14:00
Sējas pamatskola
skolēni

Viena no trīs lekcijām par dabas aizsardzību aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži", ko šoruden LIFE+ projekts "Putni Ādažos" sniedz vietējām skolām. Lekcijas laikā projekta vadītāja Laura Jukāme skolēnus iepazīstinās ar dabas vērtībām un to veidošanās vēsturi Ādažu militārajā poligonā un virsāju, mežu un purvu apsaimniekošanas un atjaunošanas metodēm.

26
Pirmdiena,
Oktobris
2015
Zemes īpašumu pieņemšana
10:00
Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži"
Projekta un VAMOIC pārstāvji

Projekta B.1 aktivitātes ietvaros ir iegādāti divi zemes īpašumi, kas atrodas aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" - "Zāles" (35,94 ha) un "Plūdoņi" (6,6 ha). 26. oktobrī projekta un VAMOIC pārstāvji veiks nopirkto zemes īpašumu pieņemšanu.

Īpašumu teritorijā atrodas Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi.

13
Piektdiena,
Novembris
2015
Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
15:00
Ādaži, Gaujas iela 16
Ikviens interesents

Šā gada 13. novembrī plkst. 15.00 Ādažos, Gaujas ielā 16 notiks aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Aizsargājamo ainavu apvidus atrodas Ādažu, Sējas un Saukrastu novadā. Plānu izstrādā Latvijas Ornitoloģijas biedrība ("Priedulāji", Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146, tālr.: 67221580, www.lob.lv) Eiropas Savienības LIFE+ programmas finansētā projekta "Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā "Ādaži" ietvaros.

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas aizsardzības plāna projekts

Plāna karšu pielikumi

Rakstiskus priekšlikumus plānam var iesniegt Latvijas Ornitoloģijas biedrībai līdz 17. novembrim.

Papildu informācija: Viesturs Ķerus, tālr.: 29459742, e-pasts: viesturs@lob.lv