16.02.18
LIFE programmas info diena

Š.g. 1. martā notiks informatīvs pasākums par LIFE programmu - Eiropas Savienības atbalstu vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.

Pasākumā tiks skaidrotas LIFE programmas iespējas, nosacījumi, projektu sagatavošanas un iesniegšanas process, kā arī būs iespēja uzzināt sīkāk par LIFE programmas prioritārajām jomām, projektu veidiem un gan EK, gan nacionālā finansējuma saņemšanas procesu.

Iepriekšēja reģistrācija šeit: LIFE programmas INFO DIENA

Pasākumu organizē LIFE atbalsta vienība / CAP LIFE LAT

2017. gada februārī LIFE+ projekts "Putni Ādažos" sagatavoja elektronisku brošūru "LIFE projektu īstenotāju ieteikumi, sākot darbu ar LIFE programmu". Publikācijā apkopti ieteikumi, ar ko sākt projekta sagatavošanu, par budžeta un laika grafika plānošanu, nepieciešamajiem dokumentiem un pieteikuma iesniegšanu e-proposal instrumentā, kā arī praktiskas atziņas no LIFE projektu īstenotājiem.