03.08.18
“Ādažu” virsāju apmeklē Latvijas Biškopības biedrības pārstāvji

Valsts aizsardzības un militāro iepirkuma centrs, kas projektā atbild par biotopu atjaunošanas darbiem, atjaunoja retu putnu ligzdošanas un barošanās vietas 1640 ha platībā. No tiem 1120 ha virsāju, kurā labvēlīgi dzīves apstākļi ir ne vien putniem, bet arī kukaiņiem, to starpā arī bitēm.

Bites, kā zināms, apputeksnē 80% no visiem augiem. Tādēļ bites ir viens no svarīgākajiem elementiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ekosistēmas stabilitātes nodrošināšanā.  

Virsāji, līdzīgi kā pļavu biotopi, ir labs piemērs - kā dabas saglabāšanas pasākumi var veicināt arī uzņēmējdarbības attīstību. Jau vairākus gadu desmitus “Ādažu” virsājā biškopji izvieto bišu saimes (2017. gadā 1800 saimes), iegūstot vienu no augstvērtīgākajiem medus veidiem – viršu medu. Visvairāk medus tiek ievākts atjaunotā virsājā. Jo jaunāki viršu ceri, jo vairāk tiem ir ziedu un līdz ar to ievāktā nektāra daudzums. Bioloģijā virsājs tiek iedalīts pie biotopiem, kas ir atkarīgi no dabiskajiem vides traucējumiem. Dabiskos apstākļos virsājs sausās vietās var izveidoties pēc ugunsgrēka, savukārt cilvēka darbības rezultātā – pēc dedzināšanas, noganīšanas vai arī īslaicīgi pastāvēt izcirtumos. Bez atbilstošas apsaimniekošanas virsāji aizaug ar krūmiem un kokiem. Tāpēc dabas aizsardzības pasākumu uzdevums ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijās saglabāt virsāju - regulāri to pļaujot, noganot vai kontrolēti dedzinot.

31. jūlijā Latvijas Biškopības biedrības pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar virsāja atjaunošanas darbu rezultātiem un izvērtēt, vai nākamajos gados paplašināt “Ādažu” virsājā izvietoto bišu saimju skaitu.