30.08.17
Uzsākta interaktīvas aplikācijas sagatavošana

LIFE+ projekta “Putni Ādažos” ietvaros uzsākts darbs pie interaktīvas aplikācijas sagatavošanas, kas ietvers 12 virtuālās 360 grādu panorāmas no Ādažu poligona virsāja, meža un purva.

No šā gada 21. augusta līdz 31. oktobrim sadarbībā ar Virtualature.lv Ādažu poligona teritorijā uzņem foto tūres, kas parāda virsāju – labā dabas aizsardzības stāvoklī esošu, aizaugušu, pēc dedzināšanas un pēc augsnes virskārtas noņemšanas. Boreālajā mežā uzņemtās panorāmas atspoguļos mežu labā dabas aizsardzības stāvoklī, ar pāraugušu zemsedzi, tikko pēc dedzināšanas un dažus gadus pēc dedzināšanas. Rampas purvā sagatavos foto tūres ar labā dabas aizsardzības stāvoklī esošu purvu, kā arī degradētu vietu un vietas, kur izcirsts apaugums un izveidoti jaunie dambji. 

Interaktīvās aplikācijas mērķis ir parādīt Eiropā aizsargājamas dzīvotnes, kas atrodamas Ādažu poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”, un to apsaimniekošanu ar dažādām metodēm, ko veic Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs un Nacionālie bruņotie spēki.

Izstrādātā aplikācija tiks iekļauta ekspozīcijā par Ādažu poligona dabas vērtībām, ko projekta ietvaros sagatavo līdz 2018. gada maijam. Ekspozīciju izvietos Sējas pamatskolā un Ādažu bāzes Labklājības centrā.