07.08.17
Mežu un virsāju dedzināšana Ādažu poligonā 2017

Šā gada jūlijā tika veikta virsāju un meža zemsedzes dedzināšana Ādažu poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži".

23. jūlijā veica virsāja dedzināšanu 14 hektāru platībā sešos parauglaukumos. LIFE+ projektā virsāju dedzināšana pavisam paredzēta 300 hektāru platībā, šobrīd viss plānotais apjoms ir apgūts.

Savukārt 25. un 26 jūlijā - dedzināja meža zemsedzi 8,2 hektāru platībā piecos parauglaukumos - pašlaik ar šo metodi apsaimniekota mazliet vairāk nekā puse no projektā paredzētā. Dedzināšanu veica priežu mežos, kuriem perspektīvā jākļūst par Eiropas Savienībā aizsargājamu biotopu - boreālo mežu.

Dedzināšana ir metode, ar kuru aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" un citur Eiropā apsaimnieko aizaugušas dzīvotnes, kurām dabiski raksturīgs šāds atjaunošanas veids - vēsturiski tam kalpoja ugunsgrēki. Virsāji un atsevišķi mežu veidi ir īpaši pielāgojušies šādam attīstības ciklam un tajos mīt vairākas retas sugas, kurām nepieciešama klajā vide, kas rodas pēc dedzināšanas, piemēram, tāda ir retā un aizsargājamā degumu krāšņvabole. Nākamajā dienā pēc meža dedzināšanas Ādažu poligonā šis retais kukainis jau tika manīts uz apsvilušajiem priežu stumbriem.  

Pirms dedzināšanas nogabaliem pa perimetru uzirdināja drošības joslu. Dedzināšanu veica un uzraudzīja Valsts meža dienests un Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Atbalstu sniedza Nacionālie bruņotie spēki.

Foto: Ieva Mārdega.