10.02.17
Jauna publikācija - ieteikumi LIFE projektu sagatavotājiem

2017. gada februārī LIFE+ projekts "Putni Ādažos" sagatavojis elektronisku brošūru "LIFE projektu īstenotāju ieteikumi, sākot darbu ar LIFE programmu".

"LIFE programma ir lielisks instruments, lai paveiktu apjomīgus darbus vides un dabas aizsardzības jomā. Iespējams iegādāties vai nomāt zemi, iegādāties tehniku, īstenot vērienīgus apsaimniekošanas vai būvniecības darbus, rīkot izglītojošas kampaņas, izdot informatīvus materiālus un darīt daudz ko citu aizraujošu, inovatīvu un noderīgu, ja tas sniedz būtisku ieguldījumu vides un dabas aizsardzībā vai klimata pārmaiņu mazināšanā un to radīto problēmu risināšanā," atzīst brošūras autore Laura Jukāme.

Publikācijā apkopti ieteikumi, ar ko sākt projekta sagatavošanu, par budžeta un laika grafika plānošanu, nepieciešamajiem dokumentiem un pieteikuma iesniegšanu e-proposal instrumentā, kā arī praktiskas atziņas no LIFE projektu īstenotājiem.  

Brošūrā apkopotas dalībnieku atziņas no semināra "Latvijā īstenoto LIFE projektu tikšanās", kas notika 2016. gada 19. janvārī, Rīgā, Kara muzejā. Semināru organizēja LIFE+ projekts "Putni Ādažos".

Brošūra "LIFE projektu īstenotāju ieteikumi, sākot darbu ar LIFE programmu", PDF, 3 MB