30.08.17
Ādažu poligonā izvietoti informācijas stendi

Šā gada jūlijā – augustā LIFE+ projekta “’Putni Ādažos” ietvaros aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” izvietoti 30 jauni un laboti 30 esošie informācijas stendi.

20 no jaunajiem stendiem iezīmē paplašinātā aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” robežu, savukārt 10 esošie atrodas uz iepriekšējās apvidus robežas.  

“Ādaži” ir viena no pēdējām vietām Latvijā, kur ligzdo izzūdošā zaļā vārna. Tās aizsardzībai ainavu apvidū izvietoti vairāk nekā 60 būri ligzdošanai un 200 “sēdkoki”, no kuriem nolūkot barību – lielos kukaiņus. Tāpat ainavu apvidus var lepoties ar Baltijā lielāko virsāju – ap 2000 hektāru plašiem klajumiem, kuros sastopamas daudzas Eiropā aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, meža silpurene, rubenis, vakarlēpis, brūnā čakste, stepes čipste.

Foto: Ieva Mārdega

1,5 x 2 m lielie stendi iepazīstina ar šīm “Ādažu” dabas vērtībām, vienlaikus aicinot atcerēties, ka aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” pārklājas ar Ādažu poligonu, kurā ikdienā notiek militārās mācības, tādēļ teritorija bez saskaņošanas apmeklētājiem nav pieejama.

Lai uzrunātu karavīrus un aicinātu tos atcerēties par dabas aizsardzības prasību ievērošanu, ainavu apvidus teritorijā atjaunota informācija uz 20 esošajiem un izvietoti 10 jauni nelieli stendi, kas stāsta par virsāju, smiltāju, mežu un purvu.

Foto: Ieva Mārdega

Stendi iepazīstina ar katrā dzīvotnē sastopamām aizsargājamām sugām, sniedz informāciju par ekoloģiskām norisēm un dzīvotnes apsaimniekošanas metodēm Ādažu poligonā, ko veic Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs un Nacionālie bruņotie spēki.

Informācijas stendi apskatāmi šeit>>