24.07.17
Ādažu poligonā izlidojuši retie drudzeņu zilenīši

Pagājušajā nedēļā Ādažu poligonā izlidojuši retie drudzeņu zilenīši - šie īpaši aizsargājamie tauriņi mūsu valstī sastopami tikai "Ādažu" apkaimē. 

Atbilstoši nosaukumam, zilenīši sākotnējās attīstības fāzēs saistīti ar drudzenēm (tumšzilā un krustlapu) - Latvijā īpaši aizsargājamām augu sugām. Ādažu poligonā mitrās, zāļainās vietās sastopama tumšzilā drudzene.

Tumšzilā drudzene. Foto: Ieva Mārdega.

Šai tauriņu sugai, līdzigi citiem zilenīšiem, piemēram, Ādažu poligonā sastopamajam retajam lielajam mārsilu zilenītim, raksturīga interesanta attīstības stratēģija.

Uz drudzenēm tauriņu mātītes dēj olas un pēc izšķilšanās pirmajās trīs attīstības fāzēs kāpuri barojas ar šiem augiem. Ceturtajā attīstības fāzē zilenīšu kāpuri ir saistīti ar noteiktām skudru sugām. Tie pamet augus un gaida uz zemes, līdz tos atklāj skudras. Kāpuri izplata ķīmiskas vielas (allomonus), kas atgādina skudru kāpuru izdalītos, tādēļ skudras tos aiznes uz saviem pūžņiem un baro, līdz kāpurs ir pietiekami pieaudzis un iekūņojas. Šo pielāgošanās metodi dēvē arī par "dzeguzes" stratēģiju. Kad pieaugušais drudzeņu zilenītis izšķliļas no kūniņas, tam ir ātri jāpamet skudru pūznis, jo skudras to apazīst kā svešu ienācēju. Tikko izšķīlies tauriņš ir blīvi klāts ar vāji piestiprinātām zvīņām, tādēļ skudru mēģinājumi to satvert ar žokļiem ir neveiksmīgi. 

Drudzeņu zilenītis. Foto: Ieva Mārdega.

Informācijas avots: Wikipedia