18.08.15
Virsāju atjaunošana ar kontrolēto dedzināšanu "Ādažos"

Šā gada 18.jūlijā LIFE+ projekts "Putni Ādažos" ar Valsts mežu dienesta atbalstu organizēja virsāju kontrolēto dedzināšanu vairākos 0,5 ha līdz 3 ha lielos virsāju gabalos, lai atjaunotu virsājus. 

Ar šo metodi aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” virsāji tiek atjaunoti jau septīto gadu, iepriekšējos gados dedzinātajās vietās virši jau ir atauguši un zied, ir sastopams retais raibspārnu smiltājsisenis un barojas zaļās vārnas.

Virsāji ir Eiropas Savienībā aizsargājama dzīvotne, kurā sastopamas retas augu un dzīvnieku sugas. Aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži", no kura lielāko daļu aizņem Ādažu militārais poligons, virsāji sastopami ap 2000 hektāru platībā, kas ir 90% no šīs dzīvotnes platības Latvijā.

Projekta ietvaros tiek atjaunots aizaudzis virsājs pavisam 1100 hektāru platībā. Virsājā cērt kokus un krūmus, pļauj, veic kontrolētu dedzināšanu un augsnes virskārtas noņemšanu. Pirms atjaunošanas darbu veikšanas Nacionālie bruņotie spēki virsājus attīra no nesprāgušās munīcijas.

Video: projekta lauka darbu koordinatore Ieva Mārdega.