09.04.15
Vides dienā varēs iepazīt zaļo vārnu un lielo mārsilu zilenīti

19. maijā, no plkst.10 Ādažu militārajā poligonā norisināsies projekta „Putni Ādažos” rīkota Vides diena, kurā jaunsargi, Sējas novada skolēni, militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji iepazīs poligona dabas retumus – zaļo vārnu un lielo mārsilu zilenīti.

Vides diena sniedz iespēju ielūkoties citkārt slēgtajā Ādažu militārā poligona teritorijā un iepazīt tās neparasto vidi un dabas vērtības. Pasākuma laikā dabas un militārie eksperti iepazīstinās ar zaļās vārnas barošanās un ligzdošanas paradumiem, kā arī ar šā gada kukaini – lielo mārsilu zilenīti. Interesenti varēs aplūkot arī militāro tehniku.

Ādažu militārajā poligonā jau gandrīz 100 gadus tiek rīkotas militārās mācības. Izbraukāšana ar militāro tehniku, spridzināšana un bieži ugunsgrēki poligonā radījuši klaju, Latvijai unikālu virsāju un smiltāju ainavu. Ap divus tūkstošus hektāru plašajā virsājā mājvietu atradušas daudzas retas dzīvnieku un augu sugas, un to saglabāšanai 2004.gadā nodibināts aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”.

Zaļā vārna ir pasaulē apdraudēta putnu suga. Kādreiz Latvijā parasta, šobrīd tā mūsu valstī sastopama tikai Pierīgas mežos – aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži” un dabas liegumā „Garkalnes meži” ligzdo 25 pāri zaļo vārnu. Šim putnam nepieciešama vide ar atklātiem laukiem, kas kalpo par kukaiņu medību vietām un koku puduriem,kur atrast dobumainus kokus ligzdošanai.

Lielais mārsilu zilenītis ir Eiropā aizsargājama dienas tauriņu suga. Latvijā šis koši zilais tauriņš mājo galvenokārt Piejūras zemienē, klajās un sausās ainavās – pelēkajās kāpās, smiltāju zālājos, virsājos ar mārsiliem.

Vides diena tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju.