21.10.15
Uzsākta filmu sagatavošana

Šā gada oktobrī Vides Filmu Studija uzsāka rudens dabas skatu un saimniecisko darbu filmēšanu aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži".

Projekta "Putni Ādažos" laikā tiek sagatavota filma par teritorijas unikālajām dabas vērtībām, to veidošanos militāro mācību ietekmē un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra un Nacionālo bruņoto spēku veiktajiem apsaimniekošanas darbiem, lai arī turpmāk saglabātu piemērotu dzīves vidi Eiropā retām dzīvnieku un augu sugām. Filmas centrā ir īpaši aizsargājami putni - zaļā vārna, rubenis, stepes čipste, vakarlēpis, purva tilbīte, brūnā čakste un to dzīves norises - barošanās, riests, mazuļu audzēšana - četros gadalaikos.   

12. oktobrī operatori Māris Maskalāns un Miks Ramāns filmēja rudenīgās virsāja un purva ainavas un virsāja apsaimniekošanas metodes - pļaušanu un zemes virskārtas noņemšanu. Ar kvadrakoptera palīdzību filmēja teritoriju no gaisa. Aero filmēšanu veiks arī ziemā, pavasarī un vasarā, iegūstot mūsdienīgus un interesantus aero kadrus, kas fiksē gadalaiku pārmaiņas aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" ainavās gada garumā.   

 

Rudens sezonā vēl tiks fiksēta sapieru veiktā teritorijas atmīnēšana un rubeņu viltus riests. Rudens viltus riests ir vistveidīgajiem putniem raksturīgs fenomens - tēviņi pulcējas riesta vietās un dzied, tomēr dziedāšanas intensitāte nav tik izteikta kā īstā riesta laikā un nenotiek arī savstarpējas cīņas.   

Filmēšanas darbi turpināsies līdz nākamā gada rudenim. Plānotais filmas garums ir 15 minūtes, tā būs latviešu valodā ar angļu subtitriem, izdota 600 eksemplāru tirāžā USB datu nesējos un pieejama projekta "Putni Ādažos" mājas lapā.

Filma tiek sagatavota projekta E.9 aktivitātes ietvaros. Šā gada sākumā ar iepirkuma procedūras palīdzību tika izvēlēta filmu producējošā kompānija Vides Filmu Studija. Filmas režisors un operators ir Māris Maskalāns, kuram ir ilggadīga pieredze dokumentālo filmu sagatavošanā un kura darbi guvuši godalgas starptautiskos konkursos. Filmas skaņu ierakstīšanā piesaistīts ornitologs Edmunds Račinskis, kura dabas skaņu, galvenokārt - putnu balsu, ieraksti līdz šim izdoti vairākos CD albumos. 

Projekta "Putni Ādažos" ietvaros Vides Filmu Studija sagatavos arī 20 minūtes garu filmu par vides aizsardzības prasībām militāro mācību laikā, tās režisors un scenārija autors ir Sandijs Semjonovs, pieaicinātais militārais konsultants - Ziedonis Ločmelis.

Foto: projekta lauka darbu koordinatore Ieva Mārdega