17.08.15
Pieredzes apmaiņa Somijā - meža zemsedzes kontrolētā dedzināšana

Šā gada 5. jūlijā projekta vadītāja Laura Jukāme un lauka darbu koordinatore Ieva Mārdega devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju, kur LIFE projekts “Light&Fire” organizēja boreālo mežu atjaunošanu, kontrolēti dedzinot meža zemsedzi.

"Teritorija bija 2 ha liela, pa perimetru meža gabalam bija izveidota mineralizēta josla (vietām 4 m plata, vietām tikai 30 cm plata), kura pirms dedzināšanas tika nolaistīta ar ūdeni. Dedzināšana tika uzsākta plkst. 4 pēcpusdienā un 40 minūšu laikā pabeigta. Lai arī brīžiem liesmas bija augstu, nekur tās negāja augšup priežu vainagos, viss pasākums bija stingri kontrolēts, dedzināšanas laikā arī tika laistīti blakus esošie koki, lai pēc iespējas mazāk tos bojātu karstums. Bija ārkārtīgi vērtīgi redzēt praktiskos risinājumus, piemēram, kā ierīkots parauglaukums un kā nodrošināta ūdens padeve," stāsta Ieva Mārdega.

Projekts “Putni Ādažos” boreālo mežu atjaunošanu ar meža zemsedzes kontrolēto dedzināšanu aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" plāno veikt 2016. un 2017. gadā.

Boreālais mežs ir Eiropas Savienībā aizsargājama dzīvotne. Šī priežu meža veida pastāvēšana un atjaunošanās saistīta ar meža ugunsgrēkiem, kas novērš biezas zemsedzes veidošanos, ļauj iesēties jaunajām priedēm un veidot dažāda vecuma koku audzes. Saimnieciskajos mežos uguns ietekmei daļēji var pielīdzināt kailcirtes. Aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" šobrīd meži netiek izmantoti mežsaimniecībā, un tā kā tajos notiek tikai taktiskās militārās mācības, nav arī ugunsgrēku. Tādēļ nenotiek meža dabiskā atjaunošanās. Projekta laikā tiks izmantota meža zemsedzes kontrolētā dedzināšana, lai aizstātu dabiskos traucējumus. Tas ilgtermiņā veicinās jaukta vecuma priežu audžu veidošanos, bet īstermiņā radīs labākus barošanās apstākļus zaļajai vārnai.

Foto un video: Ieva Mārdega.