25.05.15
Konference par dabas aizsardzību militārajos poligonos

No 27. līdz 28.maijam Latvijas Kara muzejā un Ādažu poligonā notiks projekta "Putni Ādažos" rīkota starptautiska konference „No traucējumiem atkarīgu sugu un dzīvotņu apsaimniekošana militārajos poligonos”, kurā diskutēs par dabas aizsardzību militārās teritorijās.

Konferences laikā pārstāvji no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Latvijas botāniķu biedrības iepazīstinās ar dabas vērtībām un veiktajiem dabas apsaimniekošanas pasākumiem aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži”, no kura lielāko daļu aizņem Ādažu poligons.

Pasākumā piedalīsies militārie un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji no 13 Eiropas valstīm, kā arī ASV armijas Eiropā.

Lietuvas, Polijas un Francijas lektori stāstīs par pieredzi reto putnu sugu saglabāšanā militārajās teritorijās, savukārt Vācijas, Dānijas un Somijas bruņoto spēku pārstāvji iepazīstinās ar metodēm, ar kurām apsaimnieko no traucējumiem atkarīgās dzīvotnes. Tāpat notiks pieredzes apmaiņa par sadarbības un komunikācijas jautājumiem. Konferences dalībniekus iepazīstinās ar Ādažu poligonu.

Savukārt 26.maijā konferences dalībnieki piedalās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros rīkotajā konferencē par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 ieviešanu.

Konference tiek rīkota ar ES LIFE+ programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.