13.11.15
Eiropā reti meži nonākuši Latvijas valsts īpašumā

Projekts "Putni Ādažos" šā gada 11. novembrī noslēdza divus gadus ilgušu procesu, iegādājoties un uz Latvijas valsts vārda reģistrējot divus zemes īpašumus Ādažu poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži". Īpašumi "Zāles" (35,94 ha) un "Plūdoņi" (6,6 ha) atrodas poligona rietumu un ziemeļu daļās un tos klāj Eiropas Savienībā reti un aizsargājami mežu biotopi.

Iegādājoties īpašumus, tiek nodrošināta šo reto dabas vērtību aizsardzība ilgtermiņā. Vienlaicīgi tā ir iespēja, balstoties uz neatkarīgu ekspertu veiktu vērtējumu, par godīgu cenu nopirkt no īpašniekiem zemi, kas ir apgrūtināta ar militāro aktivitāšu un dabas aizsardzības ierobežojumiem un kurā nav iespējams veikt saimniecisko darbību. 

Zemes iegāde tika veikta projekta B.1 aktivitātes ietvaros.