24.09.15
Atjaunojamo virsāju atbrīvošana no nesprāgušiem lādiņiem

Augusta nogalē aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" tika veikti sagatavošanās darbi virsāju platībās, kurās īstenosim augsnes virskārtas noņemšanu - teritorijas atbrīvošana no nesprāgušās munīcijas.

Vienas dienas laikā 13 Nacionālo bruņoto spēku pārstāvju komanda virsājos veica augsnes virskārtas attīrīšanu apmēram 1,5 hektāru platībā. Iesākumā teritorija tika sadalīta divus metrus platās joslās, iezīmējot tās ar sarkanu auklu. Sapieri, komandās pa divi, veica sistemātisku iezīmēto joslu pārbaudi, izmantojot speciālus lādiņu detektorus un ar lāpstām izrokot metāliskos objektus, par kuriem signalizēja detektori. Tika atrasts viens potenciāli bīstams nesprādzis lādiņš.

Septembrī attīrītajā teritorijā uzsākts darbs pie augsnes virskārtas noņemšanas, tas turpināsies līdz šī gada nogalei. Augsnes virskārtas noņemšana ir Latvijā jauna virsāju apsaimniekošanas metode, kas paredz apauguma un augsnes 10 līdz 20 cm dziļumā noņemšanu nelielos (līdz 1 ha), neregulāros laukumos, izmantojot īpaši aprīkotu traktoru. Šo metodi apvienojot ar citām virsāju apsaminiekošanas metodēm (ciršanu, pļaušanu un dedzināšanu), veidojas mozaīkveida virsājs ar dažāda vecuma viršu audzēm. Mozaīkveida struktūra ir raksturīga dabiskam virsājam un tieši šādā daudzveidīgā vidē sastopams visvairāk virsājam raksturīgo augu un dzīvnieku sugu, tai skaitā Eiropā retu un apdraudētu.

LIFE+ projekta "Putni Ādažos" ietvaros virsāja augsnes virskārtas noņemšana un tās sagatavošanas darbi - atbrīvošana no nesprāgušās munīcijas - tiks veikta pavisam 20 hektāru platībā. Šie darbi turpināsies arī 2016. un 2017. gadā.

Foto un video: projekta lauka darbu koordinatore Ieva Mādega.