25.09.15
Ādažu vidusskolēni iepazīstas ar dabas aizsardzību "Ādažu" poligonā

Šā gada 18. septembrī LIFE+ projekts "Putni Ādažos" viesojās Ādažu vidusskolā, kur vienas nodarbības laikā 6. klases skolēnus iepazīstināja ar aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas vērtībām, to veidošanās vēsturi militāro mācību ietekmē un dabas apsaimniekošanas metodēm.

Projekta vadītāja Laura Jukāme atzīst, ka "jaunās paaudzes izglītošana ir ļoti svarīga, jo tās zināšanas, ko par dabas aizsardzību skolēniem sniedzam šodien, veido nākotnes sabiedrības izpratni par vides saudzēšanas nozīmi."

Projekta ietvaros šoruden plānotas vēl divas lekcijas Ādažu un Sējas novadu skolās.