03.09.2018.
Noslēdzies vērienīgais Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekts “Putni Ādažos”, kura laikā, Ādažu poligonā 1620 hektāru platībā atjaunoti virsāji, boreālie meži un purvs, veicināta sadarbība starp Eiropas militāro “NATURA 2000” vietu apsaimniekotājiem, kā arī teritorijas lietotāji un apmeklētāji izglītoti par dabas vērtībām.
30.08.2018.
Arī šogad LIFE+ projekts "Putni Ādažos" aicināja ik vienu interesentu ielūkoties zaļās vārnas ligzdošanas vietā - Ādažu poligonā. Pavisam šosezon pie tiešraides būra novērotas 14 zaļās vārnas.
03.08.2018.
Projektā ir atjaunotas retu putnu ligzdošanas un barošanās vietas 1640 ha platībā. No tiem 1120 ha virsāju, kurā labvēlīgi dzīves apstākļi ir ne vien putniem, bet arī kukaiņiem, to starpā arī bitēm.
04.07.2018.

Sējas pamatskolā un Ādažu militārajā bāzē atklātas vides izglītības ekspozīcijas, kas veltītas unikālajām aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” dabas kompleksam, kas vairāk nekā 80% apmērā pārklājas ar Ādažu poligonu.

04.06.2018.
1.jūnijā, atzīmējot starptautisko Vides dienu, Ādažu poligonā jaunsargi un jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja iepazina poligonam pieguļošo Rampas purvu. Pasākuma dalībniekus ar purvu iepazīstināja zinātnieces - ģeogrāfijas profesore Laimdota Kalniņa un bioloģijas profesore Māra Pakalne, kā arī ornitologs Andris Avotiņš.
21.05.2018.
Viesturs Ķerus: "Kamēr karavīri trenējas, poligonā notiek neskaitāmas cīņas – par izdzīvošanu, par iespēju vairoties, par saviem bērniem, un bieži vien šajās cīņās izšķiroša ir spēja maskēties."
15.05.2018.
LIFE programmas projektiem ir iespēja iegādāties zemes īpašumus ar Eiropas Savienībā retiem un aizsargājamiem biotopiem. Tā nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu ilgtermiņā.
02.05.2018.
Kameras ir uzstādītas pie zaļās vārnas būra Ādažu militārajā poligonā. Te ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām. Tiešraidi no zaļās vārnas būra nodrošina Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekts “Putni Ādažos”.
16.04.2018.

Projekta “Putni Ādažos” partneris Latvijas Ornitoloģijas biedrība veica izpēti par militāro mācību ietekmi uz dabas vērtībām Ādažu militārajā poligonā. Šis ir pirmais šīs jomas detalizētais pētījums Latvijā. Poligons ir ne tikai Latvijas armijas mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropā aizsargājamām dabas vērtībām.

06.04.2018.
Pagājušajā gadsimtā Rampas purvā vairākkārt veikti – tā nosusināšanas darbi – rakti daudzi lielāki un mazāki grāvji, pa kuriem purvs strauji zaudē ūdeni. Tāpēc liela daļa Rampas purva ir klasificēta kā degradēts augstais purvs, jo tā apauguma pakāpe (ar parasto priedi un purva bērzu) liecina par pārāk sausiem apstākļiem, ko teritorijā ir ietekmējis grāvju tīkls, kā arī regulārie ugunsgrēki.

Lapas