Birds

Aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" sastopamas Eiropā retas un aizsargājamas putnu sugas. 
 

Rubenis

Sila cīrulis

Brūnā čakste

Stepes čipste

Vakarlēpis

Purva tilbīte

  

Zaļā vārna