Virsājs

Ziedošs "Ādažu" virsājs. Foto: Ieva Mārdega

“Ādažu” virsājs ir ap divu tūkstošu hektāru plaša ainava, ko veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi sausā, nabadzīgā augsnē un reti augoši koki. Te sastopami daudzi Eiropā reti dzīvnieki un augi. Pavasara agros rītos virsājā riesto rubeņi, un kā pirmās pavasarī pūkainiem, violetiem ziediem uzzied meža silpurenes. Vasaras dienās klajumos dzirdama stepes čipstes vienkāršā dziesma, bet naktīs vakarlēpju tarkšķēšana, kas atgādina tālu motocikla motora rūkoņu. Vasaras otrajā pusē virsājā lielā skaitā sastopami ap 20 sugu sienāži un siseņi, ar kuriem barojas zaļo vārnu ģimenes no plašas apkārtnes. Bet viskrāšņākais virsājs kļūst augustā ziedēšanas laikā, kad violetā viršu ziedu krāsa vairākas nedēļas ir dominējoša visā Ādažu poligonā.

Aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" virsājs radies ugunsgrēku un militārās darbības rezultātā. Dabiskos apstākļos virsāji sausās vietās izveidojas pēc ugunsgrēka, noganītās vietās vai arī īslaicīgi pastāv izcirtumos. Virsāja ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami regulāri traucējumi. Ādažu poligonā pēdējo divdesmit gadu laikā militāro mācību biežums un mērogi ir samazinājušies, tādēļ virsājs lielās platībās aizaug ar kokiem un krūmiem un vairs nav piemērots klajumus mīlošajiem augiem un dzīvniekiem.

Projekta ietvaros plānots atjaunot aizaugušu virsāju 1100 hektāru platībā. Virsājā izcirtīs kokus un krūmus, pļaus, veiks kontrolētu dedzināšanu, kā arī izmēģinās Latvijā jaunu metodi - augsnes virskārtas noņemšanu. Pirms atjaunošanas darbu veikšanas platības attīrīs no nesprāgušās munīcijas.

Projekta aktivitātes: