Dabas vērtības

Retas sugas tanku pēdās

Lielāko daļu no aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” aizņem Ādažu militārais poligons. Poligonā jau gandrīz 100 gadus notiek militārās mācības, bet citur ierastā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība, mežsaimniecība, apbūve, tūrisms – to ir maz skārusi.

Izbraukāšana ar tankiem un bruņumašīnām, spridzināšana, pozīciju ierīkošana un bieži ugunsgrēki poligonā radījuši klaju, Latvijai unikālu virsāju un smiltāju ainavu. Saimnieciskās darbības ierobežojumi ļāvuši netraucēti pastāvēt tīriem ezeriem un veciem mežiem.

Pateicoties neparastajiem apstākļiem, teritorijā mājvietu atradušas daudzas retas dzīvnieku un augu sugas, un to saglabāšanai pastāv īpaši aizsargājama dabas teritorija.  Tās apsaimniekošanā tiek meklēti un rasti kompromisi, saskaņojot militārās un dabas aizsardzības intereses.

"Ādažu" dabas vērtības

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" ainava ir daudzveidīga - meži, purvi, upes, ezeri un virsāji. Tādēļ te mīt daudz Latvijā aizsargājamu sugu:

  • 32 augu sugas - meža silpurene, Dortmana lobēlija u.c.;
  • 19 bezmugurkaulnieku sugas - sarkanspārnu sisenis, skabiozu pļavraibenis u.c.;
  • 4 abinieku un rāpuļu sugas - gludenā čūska, smilšu krupis u.c.;
  • 34 putnu sugas - dzērve, čūskērglis, melnais stārķis u.c.;
  • 13 zīdītāju sugas - vilks, ūdrs, lūsis, Natūza sikspārnis u.c.