Aizsardzība un apsaimniekošana

Kas apdraud “Ādažu”dabas vērtības?

  • Militāro mācību intensitāte “Ādažu” teritorijā ir nevienmērīga, tādēļ vietām virsājs aizaug ar kokiem un krūmiem.
  • Teritorijā esošajos purvos izbūvēti vairāki meliorācijas grāvji, tādēļ tajos pazeminājies ūdens līmenis. Susināšanas ietekmē purvi aizaug un tajos izzūd retas augu sugas.
  • Neapzinīgi apmeklētāji “Ādažos” pretēji noteikumiem izgāž atkritumus, zog koksni un izbraukā mežu un purvu. Tas kaitē dabas vērtībām un iznīcina jutīgākās sugas un to dzīvesvietas.

Ko dara, lai saglabātu “Ādažu” dabas vērtības?

Purvu atjaunošana - susinātajos Rampas un Dzērves purvos, izcērtot kokus un krūmus un uzstādot ūdens līmeņa regulatorus, līdz šim atjaunoti ap 400 ha purva.

Atklāta virsāja uzturēšana - katru gadu vidēji 200 ha platībā pļauj aizaugušu virsāju un izcērt jaunās priedes, bērzus un apses. Mazākās platībās − ap 50 ha gadā − virsāju kontrolēti dedzina Valsts meža dienesta uzraudzībā.

“Ādažu” dabas vērtību saglabāšanā ikdienā sadarbojas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs un Nacionālie bruņotie spēki. 2006.−2009. un 2013.-2017. gadā dabas apsaimniekošanas un atjaunošanas darbiem ir pieaistīts finansējums no Eiropas Savienības LIFE programmas.