Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži"

Atrodas

Ādažu un Sējas novados

Platība:

10 150 ha, no tās 60 % aizņem Ādažu militārais poligons

Dibināts

2004. gadā

Nacionālie bruņotie spēki Ādažu poligonu izmanto kaujas šaušanas un taktiskajām mācībām. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, Ādažu poligona teritorijā aizliegts ieiet un iebraukt bez saskaņošanas ar administrāciju.

Poligona dežurants: 26639458, 67335717

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" atzīts par putniem starptautiski nozīmīgu vietu.

Natura 2000 - Eiropas daba Tev
"Ādaži" iekļauts Eiropas vienotajā dabas teritoriju tīklā Natura 2000, jo šeit sastopamas vairākas no Eiropā apdraudētām sugām un dzīvotnēm. Natura 2000 tīklā sadarbojas 27 valstis, lai mums un nākamajām paaudzēm saglabātu Eiropas bagāto un daudzveidīgo dabas mantojumu.